Chuyên gia lập trình (Hiện có 5 khóa học)

Lập trình ReactJs

Học phí: 5.990.000 ₫

Thời lượng: 3,5 tháng (2 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
React_02 Chủ nhật (14h00 - 16h00); Thứ 7 (14h00 - 16h00) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

Lập trình Front-End

Học phí: 6.490.000 ₫

Thời lượng: 4 tháng (3 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
FDev02 Thứ 3 (18h30 - 20h30); Thứ 5 (18h30 - 20h30); Thứ 7 (18h30 - 20h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

Lập trình Nodejs

Học phí: 4.990.000 ₫

Thời lượng: 3,5 tháng (3 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
node01 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

Thiết kế website chuyên nghiệp

Học phí: 3.490.000 ₫

Thời lượng: 1 tháng (3 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
WP_02 Chủ nhật (14h00 - 16h00); Thứ 7 (14h00 - 16h00) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

Lập trình Ứng dụng

Học phí: 4.490.000 ₫

Thời lượng: 3,5 tháng (3 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
LTCB-02 Thứ 2 (18h30 - 20h30); Thứ 4 (18h30 - 20h30); Thứ 6 (18h30 - 20h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký
Anh Văn Giao Tiếp
Tin học văn phòng (Hiện có 2 khóa học)

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (TIN HỌC CĂN BẢN)

Học phí: 1.100.000 ₫

Thời lượng: 60 tiết

Lớp Thời gian học Địa điểm học
THCB02 Thứ 3 (18h30 - 20h30); Thứ 5 (18h30 - 20h30); Thứ 7 (18h30 - 20h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO (TIN HỌC VĂN PHÒNG)

Học phí: 1.300.000 ₫

Thời lượng: 90 tiết

Lớp Thời gian học Địa điểm học
THNC02 Thứ 3 (18h30 - 20h30); Thứ 5 (18h30 - 20h30); Thứ 7 (18h30 - 20h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký
Cao đẳng
Văn bằng 2
Nghiệp vụ ngắn hạn (Hiện có 15 khóa học)

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP ĐIỀU DƯỠNG

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 6 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH01 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH02 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH03 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 6 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH04 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH05 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 4 TUẦN

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH06 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 2 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH07 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 1,5 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH08 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ NHA KHOA CHUẨN QUỐC GIA

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 6 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH09 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG BÁN HÀNG NHÀ THUỐC GPP

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 2,5 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH10 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 2,5 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH11 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ BẾP Á - ÂU, BẾP VIỆT

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 - 6 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH12 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 - 6 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH13 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ CẤP DƯỠNG MẦM NON

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH14 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

CHỨNG CHỈ BẢO MẪU MẦM NON

Học phí: Liên hệ

Thời lượng: 3 THÁNG

Lớp Thời gian học Địa điểm học
NVNH15 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký
Trung cấp chuyên nghiệp
Tiếng nhật sơ cấp (Hiện có 1 khóa học)

Tiếng Nhật Sơ cấp

Học phí: 2.990.000 ₫

Thời lượng: 2,5 tháng (3 buổi/tuần)

Lớp Thời gian học Địa điểm học
JP01 Thứ 2 (19h30 - 21h00); Thứ 4 (19h30 - 21h00); Thứ 6 (19h30 - 21h00) 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký
1
Bạn cần hỗ trợ?