Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

18/01/2019

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực

Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực.

Nội dung thông tư quy định dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A, B, C. Theo đó, những chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp sau ngày 10/8/2016 sẽ không còn giá trị. Thay vào đó sẽ triển khai đào tạo, thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đối với các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 vẫn có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. (Khoản 2, Điều 23 của Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT  được quy định theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT bao gồm Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun đó là:

   - Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

   - Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản.

   - Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản.

   - Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản.

   - Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản.

   - Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:

   - Mô đun kỹ năng 07: Xử lý văn bản nâng cao.

   - Mô đun kỹ năng 08: Sử dụng bảng tính nâng cao.

   - Mô đun kỹ năng 09: Sử dụng trình chiếu nâng cao.

   - Mô đun kỹ năng 10: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

   - Mô đun kỹ năng 11: Thiết kế đồ họa hai chiều.

   - Mô đun kỹ năng 12: Biên tập ảnh.

   - Mô đun kỹ năng 13: Biên tập trang thông tin điện tử.

   - Mô đun kỹ năng 14: An toàn, bảo mật thông tin.

   - Mô đun kỹ năng 15: Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.

Bài viết liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?