TRUNG CẤP LUẬT

TRUNG CẤP LUẬT

1. Tên ngành

TRUNG CẤP LUẬT

2. Đối tượng và thời gian đào tạo

- Học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 (THCS hoặc Bổ túc THCS): học 2,5 năm.

- Học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THPT (trượt tốt nghiệp lớp 12): học 02 năm.

- Học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 (THPT hoặc Bổ túc THPT): học 1,5 năm.

- Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp chính quy trở lên khác ngành: học 01 năm.

3. Giới thiệu chương trình

I Các học phần chung 1 Giáo dục Chính trị
2 Ngoại ngữ
3 Tin học
4 Giáo dục thể chất
5 Giáo dục quốc phòng - an ninh
6 Pháp luật
7 Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp công vụ
8 Khởi tạo doanh nghiệp
II Các học phần cơ sở 9 Lý luận Nhà nước và Pháp luật
10 Luật Hiến pháp
11 Luật Hành chính
12 Luật Hình sự
13 Luật Tố tụng hình sự
14 Luật Dân sự
15 Luật Hôn nhân và gia đình
16 Luật Thương mại
17 Luật Tài chính
18 Luật Lao động và An sinh xã hội
19 Luật Đất đai
20 Luật Môi trường
21 Luật Tố tụng dân sự
III Các học phần chuyên môn 22 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý Hộ tịch
23 Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở
24 Nghiệp vụ chứng thực của UBND cấp huyện và cấp xã
25 Kỹ năng hành chính văn phòng
26 Nghiệp vụ thi hành án dân sự
27 Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
28 Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ
29 Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn
IV Môn học tự chọn 30 Công tác bầu cữ ở cấp huyện và cấp xã
31 Chính sách công và vấn đề xây dựng và áp dụng chính sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn
32 Quản lý môi trường ở chính quyền cấp xã
33 Kiểm soát thủ tục hành chính
34 Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
V Tốt nghiệp 35 Thực tập tốt nghiệp

4. Chuẩn đầu ra

Chuẩn kiến thức

- Trình bày được nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin

- Trình bày được nguồn gốc, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh

- Trình bày được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ (nhất là đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay).

Chuẩn kỹ năng

- Bước đầu hình thành nhân sinh quan, thế giới quan và phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào học tập, rèn luyện và công tác sau này.

- Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở thành người học sinh tốt, người công dân tốt.

Chuẩn thái độ

- Củng cố niềm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người lao động tốt, người kỹ thuật viên tốt.

 

5. Thông tin tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

Từ tháng 03 đến tháng 12 hằng năm

- Địa điểm đăng ký: 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

- Liên hệ: 0899.883.234 - 0902.780.208 (Vui lòng liên hệ để được tư vấn trước)

6. Hồ sơ nhập học gồm:

- Hồ sơ xét tuyển Trung cấp (theo mẫu).

- 01 Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên xác nhận từ Chính quyền địa phương.

- 01 bản sao y bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc TC, CĐ, ĐH.

Lưu ý:

- Học sinh Tốt nghiệp năm 2019 có thể nộp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.

- Học sinh trượt Tốt nghiệp lớp 12 chỉ cần nộp Học bạ lớp 12.

- 01 Bản sao y học bạ THCS hoặc THPT hoặc bảng điểm TC, CĐ, ĐH.

- 01 Bản sao in giấy khai sinh.

- 01 Giấy khám sức khỏe.

- 02 Tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 03 tháng).

lịch khai giảng

Cảm nhận về khoá học

Đã gửi thành công! Cảm ơn lời nhắn của bạn!
Có lỗi xảy ra! Vui lòng thử lại hoặc liên hệ 0899 883 234 để được trợ giúp!

Các khoá học liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?