LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - NÂNG CAO

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - NÂNG CAO

- Ôn tập và hệ thống lại kiến thức Tin học văn phòng, Tin học ứng dụng, xử lý thành thạo văn bản.

- Giúp học viên tự tin và đủ kiến thức để dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản - Nâng cao.

điều kiện theo học

- Các cán bộ, nhân viên, sinh viên có trình độ CNTT tương đương Chứng chỉ A có nhu cầu được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản - nâng cao để phục vụ cho nhu cầu công việc, học tập

- ​Điều kiện học: HV đã có Chứng chỉ A hoặc phải đạt trình đạt trình độ tương Chứng chỉ A

mục tiêu khoá học

- Hệ thống & ôn tập lại kiến thức của chương trình Ứng dụng CNTT cơ bản - nâng cao.

- Giúp học viên có thể thi đạt và nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản - nâng cao.

đề cương môn học

Đề cương ứng dụng CNTT cơ bản

 

1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

- Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính

- Các ứng dụng của công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT -TT)

- An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông

- Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

- Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2. Sử dụng máy tính cơ bản

- Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính

- Làm việc với hệ điều hành

- Thao tác trong Windows Explorer

- Thao tác trên màn hình Desktop

- Control panel

- Kiểu gõ Tiếng Việt

- Sử dụng máy in

3. Microsoft Word cơ bản

- Tổng quan về Microsoft Word

- Một số thao tác cơ bản và thông dụng

- Định dạng ký tự

- Định dạng đoạn văn bản

- Định dạng trang tài liệu

- Chèn đối tượng vào văn bản

- Tham chiếu

- Lập bảng biểu (Table)

- Hoàn tất văn bản

- Soạn thông điệp và văn bản hành chính

4. Microsoft Powerpoint cơ bản

- Giới thiệu

- Các thao tác thêm, xóa slide, chèn hình ảnh

- Sử dụng định dạng Themes có sẵn

- Định dạng background

- Bảng

- Đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình

- Thiết lập ứng dụng

5. Microsoft Excel cơ bản

- Tổng quan về Microsoft Excel

- Định dạng dữ liệu trong Excel

- Hàm trong bảng tính Excel

- Biểu đồ

- Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

6. Sử dụng Internet

- Kiến thức cơ bản về Internet

- Sử dụng trình duyệt web

- Giới thiệu các công cụ tìm kiếm trên web (google, bing)

- Kỹ năng tìm kiếm

- Sử dụng thư điện tử

- Một số dạng truyền thông số thông dụng

- An toàn thông tin

Đề cương ứng dụng CNTT nâng cao

 

1. Microsoft Powerpoint nâng cao

- Thiết kế nội dung và hình thức bài trình chiếu hiệu quả

- Định mẫu chung cho bài trình chiếu với Slide Master

- Giới thiệu các cách đưa âm thanh vào bài trình chiếu

- Giới thiệu các cách đưa phim minh họa vào bài trình chiếu

- Triggers

- Sử dụng đồ thị, sơ đồ

- Một số thao tác trong khi trình chiếu

- Kiểm tra. in, trình diễn

2. Microsoft Word nâng cao

- Các tùy chọn và xử lý văn bản tiện dụng

- Một số kỹ thuật xử lý nâng cao

- Trộn thư (Mail Merge)

- In tài liệu

3. Microsoft Excel nâng cao

- Các thủ thuật nâng cao trong Excel

- Các nhóm hàm nâng cao

- Cơ sở dữ liệu trong Excel

- Thống kê với lệnh DataTable

- Công thức mảng

- Tạo biểu đồ

- Lấy dữ liệu từ các nguồn khác

- Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel

- Thống kê với lệnh Subtotal

- Thống kê với lệnh Consolidate

- Thống kê, phân tích báo cáo với lệnh Pivottable

- Biên tập và lần vết

Sản phẩm khoá học

1. Trường Đại học CNTT- Đại học Quốc gia Tp.HCM.
2. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp.HCM.
3. Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.
4. Trường Đại học Bách khoa TpHCM - Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Chứng nhận

- Chứng chỉ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - NÂNG CAO của Bộ GDĐT thay cho Chứng chỉ ABC theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

- Chứng chỉ có giá trị Không thời hạn.

Thời gian nhận hồ sơ

 - Thời gian nhận hồ sơ kể từ : 01/05/2019 đến hết 31/05/2019

lịch khai giảng

Cảm nhận về khoá học

Đã gửi thành công! Cảm ơn lời nhắn của bạn!
Có lỗi xảy ra! Vui lòng thử lại hoặc liên hệ 0899 883 234 để được trợ giúp!

Các khoá học liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?