CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Đối tượng

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:

- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

- Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:

- Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.

- Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:

- Là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Nhóm 4: Người lao động làm việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

- Bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

2. Lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động

- Chứng chỉ an toàn điện.

- Chứng chỉ an toàn trong xây dựng.

- Chứng chỉ an toàn làm việc trên cao.

- Chứng chỉ an toàn hóa chất.

- Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí.

- Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế

- Chứng chỉ an toàn khi nâng hạ thiết bị

- Chứng chỉ an toàn khi sử dụng thiết bị áp lực

- ...

Các hạng mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

3. Văn bản thông tư, nghị định

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP

- Nghị định140/2018/NĐ-CP

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

- Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

4. Nội dung huấn luyện

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4:

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

- Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

5. Thủ tục đăng ký:

- Sơ yếu lý lịch học viên Công chứng

- Mẫu đăng ký theo quy định của Trường.(theo mẫu)

- CMND (photo công chứng).

- 03 hình (3x4).

6. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Số 279 Phan Huy Ích - Phường 14 - Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

- Liên hệ nộp hồ sơ và tư vấn khóa học: 08.99.883.234 – 0902.780.208

lịch khai giảng

CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG - Thời lượng: 6 THÁNG
Học phí: Liên hệ
Lớp Thời gian học Ngày khai giảng Địa điểm học
NVNH04 Chủ nhật (8h30 - 10h30); Thứ 7 (8h30 - 10h30) 01/11/2019 279 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Đăng ký

Cảm nhận về khoá học

Đã gửi thành công! Cảm ơn lời nhắn của bạn!
Có lỗi xảy ra! Vui lòng thử lại hoặc liên hệ 0899 883 234 để được trợ giúp!

Các khoá học liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?